Làm thế nào để sống như một người theo dơi của Chúa Giêsu

Như chúng tôi đă nói ngay từ phần đầu của tập sách này, một Kitô hữu là người quyết định sống cuộc sống bằng cách làm theo Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài cho cuộc sống của chúng ta. Có hai cách để t́m hiểu làm thế nào để làm điều này:

Cây Nho và các Nhánh

Thật khó để chọn ra bất kỳ một, hoặc thậm chí một số ít, những lời dạy của Chúa Giêsu là phần tốt nhất hoặc quan trọng nhất để đọc. Bài Giảng Trên Núi (trong đó Ngài dạy những ư tưởng mang tên Bát Phúc (Beatitudes) – Matthew 5 và Luke 6) có lẽ là đoạn mà hầu hết mọi người đă quen thuộc, nếu họ đă biết đến hầu hết những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, nhưng tôi đặc biệt thích một đoạn trong cuốn sách của John.

Điều Vĩ đại Nhất là T́nh Thương

Sau sự biến đổi ấn tượng, Thánh Phaolô thành Tarsus vừa là một nhà truyền giáo đạt được nhiều thành công của Kitô giáo vừa là một nhà văn sung măn. Trong thư tín thứ nhất gửi tới những tín hữu của Chúa Giêsu sống ở Corintô (Hy Lạp), ông đă vạch ra một h́nh mẫu của ḷng vị tha, đó là h́nh mẫu cho mọi tín hữu của Chúa Giêsu.

Chuyển đổi Tâm trí của Chúng ta

Phaolô đă nói với chúng ta, trong cuốn sách của người La Mă (12:2) không phù hợp với h́nh ảnh của thế giới, nhưng để được biến đổi phải đổi mới của tâm trí chúng ta. Trong thư tín gửi những tín hữu của Chúa Giêsu tại Philípphê (Hy Lạp), ông chỉ cho chúng ta cách thực hiện điều này:

Kết quả của Chúa Thánh Thần

Trong John 15, Chúa Giêsu nói tuân theo Ngài để chúng ta sinh quả. Trong thư tín gửi cho tín hữu của Chúa Giêsu tại Ga-lát (một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ), Phaolô mô tả các đóng góp của những người đă cống hiến bản thân v́ cuộc sống trong Thánh địa:

Mục đích của những rắc rối

Chúa Giêsu đă dạy chúng ta, và tất cả các thư tín của các tông đồ xác nhận rằng chúng ta vân có thể gặp vấn đề trong cuộc sống của ḿnh; trở thành một tín đồ của Chúa Giê-su là không phải là được che chở khỏi những khó khăn mà mọi người phải đối mặt trong cuộc sống. Trong cuốn sách của James, tuy nhiên, chúng tôi được đưa ra một cách mới để nh́n nhận vấn đề của chúng ta. Đó có thể là những cơ hội trưởng thành.

Phát triển Đức tin của Bạn

Các tông đồ Phêrô đă viết hai bức thư mà được tập hợp trong Tân Ước. Trong bức thư tín thứ hai, ông đă vạch ra một mô h́nh và một sự tiến triển tăng cường đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa.