Các tín đồ của Chúa Giêsu Trải Tin Mừng

Món quà của Chúa Thánh Thần

Trong suốt bốn mươi ngày Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại của Ngài, Ngài đă nói với họ đừng rời khỏi Jerusalem cho đến khi họ đă nhận được món quà của Chúa Thánh Thần đă hứa với họ. (John 14:16) Trong chương hai của sách Hành vi (Acts), chúng ta đọc câu chuyện của những người theo đạo Chúa Giêsu đang làm: Tất cả môn đồ của Chúa Giêsu đang ở nhau th́ bất ngờ họ nghe thấy một tiếng gầm hùng mạnh, giống như một cơn gió dữ dội thổi vào ngôi nhà họ đang ở. Họ đă nh́n thấy cài ǵ đó giống như là ngọn lửa trên mỗi người! Lúc đó, tất cả bọn họ đă được bao chùm bởi Chúa Thánh Thần (Holy Spirit).

Sự bao chùm này của Chúa Thánh Thần làm cho họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác. (Hành vi 2:4)

Điều đó chỉ xảy ra khi các môn đồ của Chúa Giêsu được bao chùm bởi Chúa Thánh Thần, hàng ngàn người từ các nước xung quanh Israel đă đến Jerusalem để kỷ niệm một trong những ngày lễ của người Do Thái. (Bạn có thể đọc một danh sách của các quốc gia trong phần Hành vi 2: 8-11). Thật kỳ diệu, mỗi du khách có thể nghe các môn đồ của Chúa Giêsu nói những tin tốt về sự cứu rỗi thông qua Chúa Giêsu Christ, nói bằng ngôn ngữ riêng của họ!

Người đồ đệ tên là Peter, đă đưa ra một bài phát biểu đặc biệt về cách mà Chúa Giêsu, người đă bị đóng vào thập giá không phải v́ tội lỗi sai trái, mà v́ là Con của Thiên Chúa. Ông nói với đám đông rằng sự cứu rỗi sẽ đến nhờ vào Chúa Giêsu. Rất nhiều người trong đám đông đă xúc động trước những ǵ Peter nói và hơn 3000 người coi Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là vị cứu tinh của họ ngày hôm đó!

Ngày này thực sự đánh dấu sự khởi đầu của các nhà thờ Thiên chúa giáo; niềm tin của tín đồ mới cũng lan truyền tới đất nước của họ và nói với tất cả bạn bè và gia đ́nh của họ về sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu! Số người theo "Con đường (The Way)", tên nhà thờ đầu tiên, bắt đầu tăng nhanh chóng và bây giờ được biết đến là Trung Đông và Địa Trung Hải. Sách về Công vụ các sứ đồ là câu chuyện về cách các sứ đồ của Chúa Giêsu truyền bá tin mừng cứu độ.

Chuyển đổi và Bức hại

Stephen, một nhà truyền giáo mạnh mẽ nhất, là người theo đầu tiên của Con đường (The Way) bị giết v́ đă loan Tin Mừng. (Hành vi 6:8-7)

Một Chuyển đổi Bi thảm

Ngoài Caiphas và các linh mục khác, những người đă làm chủ tọa phiên ṭa giả của Chúa Giêsu, có kẻ Do Thái khác rất sốt sắng muốn quét sạch tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu. Tên kẻ đó là Saul Tarsus.

Saul đă yêu cầu và nhận được sự cho phép của linh mục đền thờ ở Jerusalem để tập hợp và bỏ tù bất cứ người Do Thái ông ta cho là tín đồ của Con Đường (The Way).

Khi Saul đang đi đến thành phố Damascus để truy t́m các giáo đường Do Thái có tín đồ của Chúa Giêsu th́ một ánh sáng rực rỡ từ trên trời lóe lên quanh người ông ta. Ông ngă xuống đất và nghe có tiếng hỏi ông: "Saul, sao ngươi bắt bớ ta?" (Hành vi 9:1-19)

"Ngài là ai?" Saul hỏi. Đó là chính Chúa Giêsu, người đang nói với Saul. Thiên Chúa đă chọn Saul là người mang lại những tin tốt của Chúa Giêsu Christ cho những người không theo đạo (bất cứ ai không phải là Người Do Thái) ở khắp mọi nơi. (Acts 9)

Khi những người Do Thái theo đạo Thiên chúa nghe nói rằng Saul đă trở thành một tín đồ trong nhà thờ Con Đường (The Way), họ không thể tin được! V́ ông ta đă thay đổi từ một trong những kẻ đàn áp kinh khủng nhất thành một nhà thuyết giảng hùng hồn nhất quả là đáng kinh ngạc. Mất một thời gian dài trước khi các tín đồ Do Thái sẽ tin tưởng rằng Saul thực sự đă thay đổi. Họ vẫn sợ hăi v́ những điều mà ông ta đă từng làm trong quá khứ.

Khi Saul bắt đầu sứ mệnh truyền đạo của ḿnh với người không theo tôn giáo, ông bắt đầu sử dụng tên La Mă của ḿnh: Paul. (Saul là tên Do Thái của ông.)

Paul đă chu du hàng ngàn dặm để truyền bá giáo lư của Chúa Giê-su. Bạn có thể đọc về các chuyến hành tŕnh của ông trong sách Công Vụ của các sứ đồ (Hành vi 11:25-Hành vi 28). Ông cũng phải chịu rất nhiều sự đàn áp v́ rao giảng và dạy giáo lư về Chúa Giêsu. Ông bị bắt và bị giam tại Rôma. Khi bị giam ở đó Phao lô đă viết rất nhiều thư cho các giáo xứ nằm rải rác trên khắp châu Âu và được thu thập trong Tân Ước. Nhờ sự thay đổi của Thánh Phaolô, chúng ta được Kinh Thánh mang lại lời chỉ dẫn, động viên, niềm hy vọng và sự tin tưởng cho những người theo Kitô giáo. Đọc các thư tín của Phaolô là để học cách sống như một tín đồ của Chúa Giêsu.