Tại sao Chúng ta Đọc Kinh Thánh?

Một người theo Chúa Giêsu là người tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và những ai đă nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi và quyết định sống cuộc sống bằng cách làm theo Chúa Giêsu và kế hoạch của Ngài cho cuộc sống.

Những người theo Chúa Giêsu tin rằng Kinh Thánh là thông điệp của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Họ biết rằng, nếu họ thực sự biết Chúa qua cách riêng mà Ngài dành cho chúng ta, họ cần phải đọc Kinh Thánh.

Để thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu, nghĩa là, những người sống theo cách Ngài dạy khi Ngài c̣n ở trần thế, chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta cần phải biết TẠI SAO chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và về những sự kiện dẫn đến Thiên Chúa gửi Ngài đến thế gian để làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Nếu hồi nhỏ bạn không đọc Kinh Thánh và không biết nhiều (dù bất cứ điều ǵ) về Kinh Thánh, bạn không phải người duy nhất không biết về Kinh Thánh! Cuốn sách nhỏ này để giúp bạn hiểu Kinh Thánh là loại sách ǵ:

Thiên Chúa sẽ ban phước cho tinh thần của bạn và gần bạn hơn khi bạn biết Ngài qua việc đọc Kinh Thánh!